Skip to content

Ruvanje – Ringen

Ruvanje mojstra Otta – iz kodeksa 44 A 8 Petra von Danziga (1452)

Prevedel Igor Sancin

Hÿe heben sich an die ringen die do gesatz hat maister Ott dem got genädig seÿ derhochgeborñ fürsten von Österreich ringer gewesen ist

|In allen ringen süllen sein drew dingk | Das erst ist kunst | das ander ist schnelligchait | Das dritt ist rechte anlegung der sterck | dar vmb soltu mercken das das pest ist | Schnellichait die lest nicht zu° prüche kumen | Darnach soltu mercken | das man allen chrancken sol vor ringen | vnd allen geleichen sol man mit ringen | vnd allen starcken sol man nach ringen | vnd In allen vor ringen wart der schnellichait | In allen mit ringen wart der wag | vnd in allen nach ringen wart der knÿepüg ~

Tu se začenjajo postopki pri ruvanju, ki jih je postavil mojster Ott, nekdanji rvač visokorodnih avstrijskih knezov, bog mu bodi milosten.

Vsak postopek pri ruvanju mora vsebovati tri stvari. Prvo je znanje, druga je hitrost, tretja je pravilna uporaba moči. Zato si moraš zapomniti, da je najpomembnejša hitrost, ki ne dovoljuje, da bi se nasprotnik obranil.

več