Skip to content

Ruvanje mojstra Otta – iz kodeksa 44 A 8 Petra von Danziga (1452) / Ott’s wrestling from the Peter von Danzig manuscript

Prevedel Igor Sancin

Translated into English by Gregor MedvešekHÿe heben sich an die ringen die do gesatz hat maister Ott dem got genädig seÿ derhochgeborñ fürsten von Österreich ringer gewesen ist

|In allen ringen süllen sein drew dingk | Das erst ist kunst | das ander ist schnelligchait | Das dritt ist rechte anlegung der sterck | dar vmb soltu mercken das das pest ist | Schnellichait die lest nicht zu° prüche kumen | Darnach soltu mercken | das man allen chrancken sol vor ringen | vnd allen geleichen sol man mit ringen | vnd allen starcken sol man nach ringen | vnd In allen vor ringen wart der schnellichait | In allen mit ringen wart der wag | vnd in allen nach ringen wart der knÿepüg ~

Tu se začenjajo postopki pri ruvanju, ki jih je postavil mojster Ott, nekdanji rvač visokorodnih avstrijskih knezov, bog mu bodi milosten.

Vsak postopek pri ruvanju mora vsebovati tri stvari. Prvo je znanje, druga je hitrost, tretja je pravilna uporaba moči. Zato si moraš zapomniti, da je najpomembnejša hitrost, ki ne dovoljuje, da bi se nasprotnik obranil. Nadalje si moraš zapomniti, da mora mož šibkejšega od sebe napasti prvi, enako močnega mora napasti istočasno z njim, močnejšega pa mora napasti po njegovem napadu. In pri prvem napadu pazi na hitrost, pri istočasnem napadu na ravnotežje, pri kasnejšem napadu pa bodi pozoren na kolenski pregib.

Here begins the wrestling as taught by master Ott, the wrestling master of the noble dukes of Austria, may God have mercy on his soul.

Every wrestling must consist of three things. The first one is skill, the second one is speed, and the third one is the proper application of strength. Keep in mind that the best of them is speed as it prevents your opponent from countering you. It is also important to attack a weaker opponent first (vor ringen), an equally strong opponent at the same time as he attacks you (mit ringen) and a stronger opponent after his attack (nach ringen). When you attack first use your speed, when you attack at the same time as the opponent use your balance and when you act after your opponent pay attention to his knee bendings.


Das ist ein lere

| Wenn dw mit einem ringen wild aus den armen | So gedenck albeg das du in fast mit deiner lincken hant in der maus seins rechten arm~s | vnd mit der rechten hant in faß aus wendig seins lincken arm~s | vnd mit der lincken hant die du in der maus hast druck frisch zw° ruck | vnd mit mit der rechten hant begreif ÿm sein k lincke hant foren | vnd zeuch fast zw° dir | vnd wenn du einen | also gefast hast so treib die ringen die hernach geschriben sten | welches dich am pesten dunckt ~

Poduk

Ko se hočeš z nekom zgrabiti, vedno misli na to, da ga boš z levico zgrabil za mišico njegove desne nadlakti, z desnico pa z zunanje strani za njegovo levico. Desnico, ki si jo zgrabil za nadlaket, hitro odsuni nazaj, s svojo desnico pa primi njegovo levo roko spredaj in jo močno potegni k sebi. In ko si nekoga tako zagrabil, nadaljuj s postopki ruvanja, ki ti najbolj odgovarjajo in so tu naprej opisani.

This is a teaching

When you want to wrestle with someone, make sure you always grab him with your left hand by the muscle of his right arm and with your right hand by the outer side of his left arm. Quickly push back his right arm, which you have grabbed by the muscle,  grab lower on his left arm with your right hand and pull it forcefully towards yourself. When you have grabbed someone in this manner continue with whichever wrestling technique of here described you see fit.| Das erst | wenn du In also gefast hast mit der lincken hant in der maus seins rechten arm~s | vnd mit der rechten hant vorñ peÿ seiner lincken | So var mit deiner lincken hant aus seine~ rechten arm~ vñ begreif ÿm vnden seinen rechten elpogen | vnd zeuch den zu° dir | vnd mit der rechten do du sein lincke hant Inn hast stos Im den arm~ von dir so verenckstu Im den arm~ ~

Prvi: ko si ga tako zgrabil z levico za mišico desne nadlakti in z desnico spredaj za levo roko, zdrsni z levico z njegove desne roke, primi ga pod desnim komolcem in potegni ga proti sebi, z desnico, s katero ga držiš za levo roko, pa suni od sebe. Tako mu boš zvil roko.

First: When you have grabbed him in this manner – with the left hand by the muscle of his right arm and with the right hand low on his left arm – slide your left hand around his right arm, grab his right elbow from bellow and pull it towards yourself. Use your right arm – with which you have grabbed his left arm – to push away. This is how you twist his arm.

Ein anders

| Item | wenn du In gefast hast als vor so heb ÿm auf den lincken arm~ mit deiner rechten hant | vnd var Im mit dem haubt durch den arm~ | vnd zeuch den vber deinen hals | vnd mit der lincken begreif ÿm sein lincks pain in der knÿepüg | vnd wurf In also vber deinen ruck ~

Drugi

Ko si ga zgrabil tako kot prej, s svojo desnico dvigni njegovo levico, pojdi z glavo pod njo in si jo potegni na vrat. Z levico zgrabi njegovo levo stegno pri kolenskem pregibu in ga tako vrzi preko svojega hrbta.

Another

When you have grabbed him as described before use your right hand to lift his left arm up, duck with your head under his left arm and pull it onto your neck. With your left hand, grab his left leg by the bending of the knee and throw him over your back.Aber ein ringen aus dem erstñ fassen

| Item heb ÿm auf den lincken arm~ mit der rechten hant | vnd greif Im mit der lincken vnden an seinen elpogen | vnd zeuch do mit zu° dir | vnd mit dem rechten stos Im den arm~ oben von dir | vnd spring mit deine~ lincken fuess hinder seinen rechten | vnd würf In aus dem fuess vber dein lincks pain ~

Še en postopek pri ruvanju iz prvega prijema

Z desnico dvigni njegovo levico, z levico od spodaj zgrabi njegov komolec in ga potegni proti sebi, z desnico pa odrini njegovo roko navzgor od sebe. S svojo levo nogo skoči za njegovo desno in ga vrzi preko svojega levega stegna.

Another wrestling from the first hold

Use your right hand to lift his left arm. Grab his elbow from bellow with your left hand and pull it towards yourself. Use your right hand to push his arm up and away from yourself. Spring with your left leg behind his right leg and throw him over your left thigh.


Aber ein ringen aus dem ersten vassen

| Item halt in fest mit der lincken hant sein rechte | vnd greif mit der lincken hant dein° rechten zu° hilf | vnd halt sein arm~ fest mit paiden henden | vnd wendt dich durch sein arm~ auf sein rechte seitten so gewingstu Im den ruck an | oder wendt dich durch auf dein lincke seitten ~

Še en postopek pri ruvanju iz prvega prijema

Z levico močno drži njegovo desnico in z levico sezi v pomoč svoji desnici (1). Z obema rokama trdno drži njegovo roko in se obrni ob njegovi roki na njegovo desno stran in tako ga premagaš s hrbta. Ali pa se obrni na svojo levo stran.

Another wrestling from the first hold

Firmly hold his right arm with your left hand and reach with your left hand to help your right (1). Hold his arm firmly with both of your hands and turn through (wendt dich durch) alongside his arm to his right side. This is how you defeat him from the back. Alternatively, you can turn through to your left side.

    (1) Tu gre očitno za napako v besedilu . To je razvidno tudi iz von Speyerjeve različice Ottovega učenja, ki se glasi: „ Item uß dem vassenn halt yn vest mit diner rechtenn hantt sine lincke und griff mitt diner lincke hant diner rechtenn zu hilff und halt vest mit beydenn hendenn und wende dich durch seyn arm uß diner rechten sittenn, so gewinstu ym den ruckenn an.“ V Goliatu pa se zgornji pasus glasi: „Fast im fest sein rechtn arm mit deinr linckn, und kumb der linckhen mit deinr rechtn zu hilf … „ - to je „S svojo levico trdno zgrabi njegovo desnico in pridi z desnico levici v pomoč … „. Če dobesedno upoštevamo nadaljevanje besedila o smeri obračanja, deluje ta zadnji zapis Ottovega učenja še najbolj logično in verodostojno.

(1)There is obviously a mistake in the text. This is evident from the von Speyer version of the Ott text, where the passage reads: Item uß dem vassenn halt yn vest mit diner rechtenn hantt sine lincke und griff mitt diner lincke hant diner rechtenn zu hilff und halt vest mit beydenn hendenn und wende dich durch seyn arm uß diner rechten sittenn, so gewinstu ym den ruckenn an. In the Goliath manuscript the relevant text says: Fast im fest sein rechtn arm mit deinr linckn, und kumb der linckhen mit deinr rechtn zu hilf … so: grab his right arm with your left hand firmly and come with your right hand to help your left. Taking into consideration the subsequent instruction on the direction of the turning through, the last record of Ott’s teaching seems to be the most logical and credible.


Ein anders

| Item hald im sein lincke hant fest mit paiden henden | vnd wendt dich durch sein arm~ auf sein lincke seitten | vnd zeuch Im den lincken arm~ vber dein rechte achsel | vnd prich vndersich ~

Še en postopek

Z obema rokama močno drži njegovo levo roko in se zasuči ob njegovi roki na njegovo levo stran. Naloži njegovo levico na svojo desno ramo in močno potegni navzdol.

Another

Hold his left arm firmly with both of your hands and turn through alongside his arm to his left side. Load his left arm on your right shoulder and forcefully pull it down.Also prich das durch wenden

| Item wer dir durch geht do ge mit durch | vnd fall in ein ringen In welches du wild ~

Tako se obraniš pred zavijanjem

Ko zavije ob tebi, zavij tudi ti in uporabi katerikoli postopek želiš.

This is how you counter the turning through

When he turns through at your side, turn through yourself and use whichever wrestling you see fit.


Merck das stuck pricht alle ringen die von ersten an geschriben sten

| Item | wenn dir ein° hat gefast dein lincke hant mit seiner rechten | vnd wil mit sein° lincken vnden durch greiffen an deinen elpogen | vnd wil dir den vorrencken | oder wil seiner rechten hant zu° hilff chu~men | vnd sich durch den arm~ wenden | So merck die weil er mit der lincken der rechten zu° hilff greifft | oder do mit nach dem elpogen greift in dem selben so var Im mit deine~ rechten arm~ vber sein lincken in sein rechte seitten | vnd faß in In der wüst | vnd spring mit dem rechten fuess hinder sein lincken | vnd würff In aus dem fuess vber dein rechtz pain ~

Pomni, ta postopek te obrani pred vsemi opisanimi postopki, ki izhajajo iz prvega.

Ko nekdo zgrabi tvojo levico s svojo desnico in te hoče z levico prijeti spodaj za komolec in ti zviti roko, ali želi z drugo roko pomagati svoji desnici in zaviti mimo ob roki, pazi na to ali z levico jača desnico, ali pa te z njo zgrabi za komolec. Takrat premakni svojo desnico nad njegovo levico na njegovo desno stran, primi ga okoli trupa, skoči z desno nogo za njegovo levo in vrzi ga preko svojega desnega stegna.

Remember this technique well as it breaks all wrestling derived from the first teaching described above

When someone grabs your left arm with his right hand and seeks to grab your elbow from below with his left hand to twist your arm or if he tries to help his right hand with his other arm and turn through alongside the arm, pay attention: if he is strengthening his right arm with his left or if he wants to grab your elbow with it, move your right arm to his right side above his left arm, grab him around the body, spring with your right leg behind his left leg and throw him over your right thigh.Aber ein Ringen

| Item greift dich ainer an oben in die arm~ mit sterck | vnd helt dich vest | vnd wil dich dringen | So far mit deinem rechten arm~ aussen vber sein lincken vorñ peÿ seiner hant | vnd begreif mit deiner lincken hant dein rechte | vnd druch mit paiden henden sein hant fast an dein prust

Še en postopek pri ruvanju

Če te nekdo močno zgrabi za nadlaket, te močno drži in te hoče poriniti, sezi s svojo desno roko z zunanje strani pred njegovo, zgrabi s svojo levico svojo desnico in z obema rokama močno pritisni njegovo roko na svoje prsi.

Another wrestling

When someone grabs your upper arm with strength, holds you firmly and wants to push you, reach with your right hand from the outside over his arm, grab your right arm with your left hand and press his arm strongly onto your chest with both arms.Merck hat er dÿ hant zu° an deiner prust so spring mit dem rechten fuess hinder sein lincken | vnd greif im mit dein° lincken hant in die knÿepüg seines lincken fuess | vnd heb do mit auf | vnd mit der rechten hant stos in oben von dir so felt er ~

Če ima roko na tvojih prsih, skoči s svojo desno nogo za njegovo levo, z levico ga zgrabi za kolenski pregib leve noge in jo dvigni. Z desnico pa ga zgoraj porini od sebe, tako da bo padel.

If he has his hand on your chest, spring with your right leg beghind his left leg, grab him by the knee bend of his left leg with your left hand and lift it up. Use your right arm above to push him away from you so that he will fall.


Ein anders

| Merck | wenn du Im mit deinen paiden henden sein hant vorñ an dein prust druckst | helt er denn die hant offen | vnd reckt die finger | So begreif In peÿ den fingerñ mit dein° lincken hant | vnd heb vbersich auf dein lincke seitten | vnd mit der rechten hant nÿm Im das gewicht peÿ dem elpogen ~

Še eden

Če ima takrat, ko si z obema rokama pritisnil njegovo roko na svoje prsi, dlan odprto in prste iztegnjene, ga zgrabi z levico za prste in dvigni njegovo roko nadse na svojo levo stran, in ga z desnico na komolcu spravi iz ravnotežja.

Another

If his hand and fingers are open when you have pressed his arm onto your chest, grab his fingers with your left hand, lift his arm above yourself on your left side and with your right hand on his elbow break his balance (nym Im das gewicht).Aber ein ringen

| Wenn du mit eine~ ringen wild helt er dich denn loß in den armen | So greiff mit dein° lincken hant oben vber sein rechte | vnd begreif sein lincke hant peÿ den fingerñ | oder sünst | vnd heb auf dein lincken | vnd mit der rechten nÿm ÿm das gewicht peÿ seine~ elpogen ~

Še en postopek pri ruvanju

Če se hočeš z nekom ruvati in te on rahlo drži za roko, sezi z levico preko njegove desnice, in zgrabi ga za prste ali karkoli drugega. Dvigni njegovo roko nadse na svojo levo stran, in ga z desnico na komolcu spravi iz ravnotežja.

Another wrestling

If you wish to wrestle with someone and he grips your arm loosley, reach with your left hand over his right arm and grab his fingers or anything else. Lift his arm above you on your left side and break his balance with your right hand on his elbow.


Also prich das

| Wer dir das tu°t vnd dir mit der lincken hant nach den fingerñ greift | vnd wil dir mit der rechten das gewicht neme~ dem far mit dein° rechten hant vnder seinem lincken arm~ vmb den leip | vnd spring mit dem rechten fuess für sein pede fuess | vnd würf In also vber dein rechte hüf ~

Tega se obraniš tako

Če ti on to naredi in seže z levico po tvojih prstih, z desnico pa te hoče spraviti iz ravnotežja, sezi z s svojo desnico pod njegovo levico in okoli telesa. Skoči z desno nogo pred obe njegovi in vrzi ga preko svojega desnega boka.

This is how you counter it

If he does this to you and reaches with his left hand for your fingers trying to break your balance with his right hand, reach with your right hand under his left arm and around his body. Spring with your right leg in front of his legs and throw him over your right hip.Oder prich es also

| Wenn er dir mit der lincken hant dein lincke begriffen hat vnd wil dir mit der rechten das gewicht nemen | So senck dich nÿder | vnd var Im mit dem lincken elpogen in die wüst | vnd spring mit dem lincken fuess hinder sein rechten | vnd begreif ÿm sein rechten fues mit der rechten hant in der knÿepüg | vnd zeuch do mit zu° dir | vnd mit der lincken stos in oben von dir so felt er ~

Ali pa se obraniš tako

Če je z levico zgrabil tvojo levico in te hoče z desnico spraviti iz ravnotežja, se skloni in nastavi levi komolec na njegov pas. Skoči z levo nogo za njegovo desno, z desnico zgrabi njegovo desno nogo za kolenski pregib in jo potegni k sebi. Z levico pa ga zgoraj odrini od sebe, tako da bo padel.

Or counter like this

If he has grabbed your left arm with his left hand and he intends to break your balance with his right hand, duck and set your left elbow on his waist. Spring with your left leg behind his right leg, grab his right leg by the bending of the knee with your right arm and pull it towards you. Push him away from you above with your left arm so that he falls.


Ein anders

| Merck | wenn dir einer begreift dein lincke hant mit seiner lincken | vnd nÿmpt dir mit der rechten das gewicht | Stöst er dir denn den lincken elpogen hochauf | So wendt dich mit dem haubt do durch | vnd var Im mit dem rechten arm~ in sein lincke wüst | vnd spring mit dem rechten fuess hinder sein rechten vnd würf in vber die recht hüf | Oder begreif in mit der rechten hant ein pain in dem durch wenden vnd ruck in nach dir ~

Še en postopek

Če je nekdo zgrabil z levico tvojo levico in te z desnico spravil iz ravnotežja, potem pa porinil tvoj levi komolec navzgor, zavij z glavo pod njim in sezi z desnico na levo stran njegovega telesa. Skoči z desno nogo za njegovo desno in vrzi ga preko desnega boka. Ali pa med prodiranjem z desnico zgrabi njegovo stegno in ga potegni za seboj.

Another

If someone has grabbed your left arm with his left hand, used his right hand to break your balance and then pushed your left elbow upwards, turn through with your head under it and reach with your right arm to the left side of his body. Spring with your right leg behind his right leg and throw him over your right hip. Or grab his leg with your right hand during the turning through and pull him to yourself.


Aber ein ringen

| Item wenn dich ein° gefast hat peÿ den armen | vnd du In wider | Helt er dich denn loß | So slach ÿm seinlincken arm~ aus mit deiner rechtñ hant von oben nÿder | vnd begreif im do mit sein lincks pain in der knÿepüg | vnd zeuch zu° dir | vnd mit der lincken hant stos In vorñ an die prüst an seiner lincken seitten so mües er vallen ~

Še en postopek pri ruvanju

Če te je nekdo zgrabil za roke in ti njega prav tako, pa te on drži narahlo, udari s svojo desnico od zgoraj navzdol po njegovi levici, zgrabi njegovo levo nogo za kolenski pregib in potegni jo proti sebi. Z levico pa ga suni v levo stran njegovih prsi, tako da bo moral pasti.

Another wrestling

If someone grabs you by the arms and you do the same but he holds you loosley, thrust his left arm downwards with your right arm, grab his left leg by the bending of the knee and pull it towards yourself. With your left arm strike to the left side of his chest, so that he must fall.


Also prich das

| Merck wenn dir einer greift mit der lincken hant vorñ an dein prust so begreif ym sein lincke hant mit deiner lincken | vnd nÿm Im das gewicht peÿ dem elpogen mit der rechten | Oder stos Im mit dein° rechten hant seinen lincken elpogen slecht vber sich aus | vñ wendt In also von dir ~

Tega se obraniš tako

Ko te nekdo zagrabi z levico spredaj za prsi, potem zgrabi njegovo levico s svojo levico, z desnico pa ga spravi iz ravnotežja s prijemom za komolec. Ali pa s svojo desnico suni njegov levi komolec naravnost navzgor in ga tako zasuči stran od sebe.

This is how you counter it

When someone grabs you with his left hand by your chest from the front, grab his left arm with your left hand, and break his balance with your right hand by grabbing his elbow. Or thrust his left elbow straight up with your right arm and turn him away from you.


Aber ein ringen

| Wenn du dich mit eine~ gefast hast peÿ den armen helt er dich denn loß | So slach sein rechte hant aus mit deiner lincken von oben nÿder | vnd var Im do mit vnden durch sein rechtñ arm~ | vnd begreif In hinden | vnd halt In fest vñ zeuch zu° dir | vnd mit der rechten hant begreif in auswendig in sein rechte knÿepüg so würfstu In auf die linck seittñ das get zu° paiden seitten

Še en postopek pri ruvanju

Ko si se z nekom zagrabil za roke, pa te on drži narahlo, potem s svojo levico od zgoraj navzdol odsuni njegovo desnico. Sledi njegovi roki navzdol in zgrabi ga zadaj. Drži ga trdno in potegni ga k sebi. Zgrabi ga z desnico z zunanje strani za njegov desni kolenski pregib in tako ga boš vrgel na njegovo levo stran. To je izvedljivo na obeh straneh.

Another wrestling

When you have grabbed with someone by the arms and he holds you loosley, use your left hand to thrust his right arm downwards from above. Follow his arm on the way down and grab him behind. Hold him firmly and pull him to you. Grab him by the bending of his right knee from the outside with your right hand and you will throw him on his left side. This is possible from both sides.Das ist ein leip ringen

| Wenn du dich mit eine~ gefast hast das dw die ein hant vnder seine~ arm~ hast | vnd die ander oben vnd er dich auch also | Ist er denn starck | vnd druckt dich zu° ÿm so setz ÿm den elpogen an der hant die du oben hast an die kel vnd druck in do mit vast so mües er dich lassen ~

To je postopek pri ruvanju s prijemom za telo

Ko si nekoga tako zgrabil, da imaš eno roko pod njegovo, drugo pa nad njegovo roko, in je on zgrabil tebe prav tako: če je močan in te pritiska nase, nastavi komolec tiste roke, ki je zgoraj na njegovo grlo in močno pritisni. Tako te bo moral spustiti.

Wrestling at the body

When you come to grips with someone so that you have one arm under his arm, and the other over his arm, and he has the same grip on you: if he is strong and presses you onto himself set the elbow of whichever arm is above on his thorat and push forcefully. He will have to let you go.


Ein ander pruch

| Merck wenn dich ein° hat gefast vnder den arm~ vnd druckt dich fast zu° Im so prich dich also von ÿm | greif ÿm mit paiden daümen in die augen | oder vnder sein kinpacken oder in sein kel so mues er dich lassen ~

Druga obramba

Če te je nekdo zgrabil pod tvojimi rokami in te močno stiska k sebi, se osvobodi takole: porini oba palca v njegove oči ali od spodaj pod njegovo spodnjo čeljust ali pa v goltanec. Tako te bo moral spustiti.

Another counter

If someone grabs you under your arms and presses you onto himself with strength do this to get free: push both of your thumbs into his eyes or into his lower jaw from below or into his thorat. He will have to let go of you.
Aber ein leip ringen

| Hastu dich mit einem gefast das du ein hant vnden hast | vnd die ander oben vnd er dich auch also | So far Im mit dem arm~ den du oben hast vnder seine~ kinpacken an den hals vnd stos in fast von dir | vnd mit der hant die du vnden hast begreif ÿm ein pain in der knÿepüg | vnd zeuch do mit zu° dir so wirt er geworfen ~ ~ ~

Še en postopek pri ruvanju s prijemom za telo

Če si nekoga tako zgrabil, da imaš eno roko spodaj drugo pa zgoraj in je on zgrabil tebe na enak način, položi roko, ki je zgoraj pod njegovo čeljust na njegov vrat in ga močno suni od sebe. S spodnjo roko pa zgrabi njegovo nogo nad kolenskim pregibom, jo potegni k sebi in tako ga boš zrušil.

Another wrestling at the body

If you grab someone so that you have one arm under and the other over and he grabs you in the same manner, put the arm, which is over, under his jaw on his neck and thrust away forcefully. Grab his leg by the bending of the knee with the other arm. Pull the leg towards yourself and this is how you will throw him.


| Item ob dir ein° das stuck prechen wil vnd wil dir das gewicht nemen peÿ dem elpogen so senck den selben elpogen | vnd druck ÿm den in die seitten | vnd mit der anderñ hant begreif ÿm ein pain in der knÿepüg vnd würf ÿn ~

Če se hoče nekdo obraniti pred tem postopkom in te hoče s komolcem spraviti iz ravnotežja, potem potegni komolec navzdol in porini ga vstran. Z drugo roko pa zgrabi njegovo nogo v kolenskem pregibu in ga zruši.

When someone whishes to counter this technique and tries to break your balance with the elbow, pull the elbow down and push it away. Grab his leg by the bending of his knee with your other arm and throw him.


Aber ein leip ringen

| Hastu dich mit einem gefast als vor geschriben stet helt er dich denn loß so wechsel die hant die dw vnden hast im auf die ander seitten auswendig in sein knÿepüg | vnd heb do mit auf vnd mit der hant die du oben hast far Im für den hals vnd stos in do mit oben von dir so felt er ~

Še en postopek pri ruvanju s prijemom za telo

Če si se z nekom zgrabil kot je zgoraj opisano in te on drži narahlo, sezi s spodnjo roko na drugo stran, zgrabi ga za kolenski pregib in ga dvigni. Zgornjo roko pa mu nastavi na vrat in ga suni od sebe, tako da bo padel.

Another wrestling at the body

If you come to grips with someone in the manner described above and he grips you loosely, reach with the arm you have under to the other side, grab him by the bending of his knee and lift him up. Set your other arm on his neck and push him away so that he will fall.Aber ein leip ringen

| Hastu dich mit einem gefast das du die ein hant vnden hast vnd die ander oben vnd er dich auch also | So var ÿm mit dem arm~ den du vnden hast von vnden auf auswendig oben vber den arm~ den er oben hat | vnd chu~m mit der anderñ hant deiner oberñ hant zu° hilf | vnd wendt dich von ÿm so felt er vnd das ist gu°t ~

Še en postopek pri ruvanju s prijemom za telo

Če si nekoga tako zgrabil, da imaš eno roko spodaj drugo pa zgoraj in je on zgrabil tebe na enak način, sezi s spodnjo roko od zunaj navzgor preko njegove zgornje roke. Z drugo roko pomagaj svoji zgornji tako, da jo primeš in se zasučeš proč od njega. Tako bo padel in to je dobro.

Another wrestling at the body

If you grab someone so that you have one arm under his arm and the other over and he grabs you in the same manner, reach with the arm that is under upwards over his arm from the outside. Help your arm by grabbing it with the other arm and then twist away from him. He will fall and that is good.Ein pruch wider das schrencken

| Merck wenn dich ein° gefast hat in den armen | vnd du in wider | Hastu denn den lincken fues vor gesetzt | vnd ist er denn also gescheid | vnd schreitt dir mit seinem rechten fuess auswendig hinder den lincken | vnd wil dich peÿ den armen dar vber rucken so zuck den lincken fues frisch hinder dich auf zu° ruck | vnd fass Im do mit sein rechten fues | vnd stos in oben für die prust so felt er ~

Obramba pred zaporo

Ko te nekdo zgrabi za roke, ti pa njega in stojiš z levo nogo spredaj in je on tako pameten, da stopi s svojo desno nogo z zunanje strani za levo in ta hoče za roke vreči čeznjo, hitro potegni levo nogo nazaj, zgrabi ga za njegovo desno nogo, zgoraj pa ga suni v prsi. Tako bo padel.

Counter to the barrier (schrenken)

When you and your opponent have grabbed by the arms and you have your left leg forward, if he is clever and steps with his right leg behind your left from the outside to throw you over it, quickly pull your left leg back, grab his right leg and hit him in the chest above. So he will fall.Aber ein ringen

| Ob dich einer fer° hinden begreift vber dein achselñ so var vber mit deinem arm~ in die püg seins elpogens an der seitten do der fues vor stet | vnd mit der anderñ hant hilf zu° dir drucken auf die seitten außwendig geriden | vnd hald Im den arm~ mit der ain hant | vnd mit der anderñ greif im in die drossel | vnd mit dem füess in die knÿepüg seins ausgesetztñ fuess zu° dir gespart mit der fersen

Še en postopek pri ruvanju

Če te kdo zgrabi od zadaj čez rame, dvigni roko na tisti strani na kateri ima nogo spredaj in suni v komolčni pregib njegove roke. Z drugo roko si pomagaj tako, da porineš na stran njegovo roko. Z njo drži njegovo roko, z drugo pa ga zgrabi za goltanec, z nogo pa suni v kolenski pregib njegove izpostavljene noge s peto obrnjene k tebi.

Another wrestling

When someone holds you across the shoulders from behind, lift up your arm on the side he has his leg forward and  hit him in the elbow bending of his arm. With your other arm push his arm to the side. With it hold his arm, grab him by the thorat with the other one and thrust your leg into the knee bending of his exposed leg, which is turned towards you with the heel.


Aber ein ringen

| Schlach aus mit deiner rechten hannt sein lincke | vnd begreif Im die finger sein° rechten hant | vnd mit der lincken sein rechten arm~ vber sich geslagen voren gefast | vnd zu° ruck geworfen vber dein lincks pain ~

Še en postopek pri ruvanju

Z desnico odsuni njegovo levico, zgrabi ga za prste njegove desnice, z levico, s katero si jo prej zgrabil pa jo suni navzgor in ga vrzi vznak preko svojega levega stegna.

Another wrestling

With your right arm push his left arm away and  grab him by the fingers of his right hand. Use your left arm, with which you have grabbed it before, to push it upwards and throw him on his back over your left thigh.


Aber ein ringen

| Schlach aus mit deiner rechten hant sein lincke | vnd var im r mit der rechten zwischen die pein vorñ durch | vnd vass in hinden peÿ der Joppen oder auf den arm~ | vnd heb in also auf vnd stos in oben mit der lincken hant von dir so felt er hinder sich auf den kopf ~

Še en postopek pri ruvanju

Z desnico odsuni njegovo levico in sezi z njo globoko med njegove noge. Zgrabi ga zadaj za jopič ali za roko, dvigni ga, z levico pa ga zgoraj odrini od sebe. Tako bo padel vznak na glavo.

Another wrestling

Push his left arm away with your right arm and reach through between his legs. Grab him by the back of his jacket or by the arm, lift him up and with your left arm above push him away. So he will fall back onto his head.Also prich das

| Wenn dir einer mit seiner rechten hant zwischen deinen peinen peÿ der Joppen durch fert | vnd fast dich hinden pey der | Joppen so puck dich mit dem haubt gegen ÿm | vnd far von aussen vnden durch sein rechten arm~ mit deinen paiden armen | vnd heb do mit vbersich so mag er dich nicht gewerfen ~

Tega se obraniš tako

Kadar kdo seže z desnico med tvoje noge in te zadaj zgrabi za jopič, se skloni proti njemu in od zunaj sezi z obema rokama pod njegovo desnico. Dvigni jo in tako te ne bo mogel vreči.

This is how you counter it

When someone reaches with his right arm between your legs and grabs the back of your jacket, lean towards him and reach with both of your arms bellow his right arm from the outside. Lift his right arm up and he will be unable to throw you.

Aber ein ringen

| Ob dir einer mit paiden henden g begriff peÿ deiner lincken hant | vnd wolt dich rucken auf sein rechte seitten so las dein rechte hant von oben durch vber sein lincken arm~ | vnd far do mit | vnd fass in in seiner rechten seitten mit der rechten hant | vnd mit der lincken fal ÿm in ein knÿepüg ~

Še en postopek pri ruvanju

Če te nekdo z obema rokama zgrabi za tvojo levico in te hoče potegniti na svojo desno stran, sezi z desnico preko njegove levice in ga z njo zagrabi na njegovi desni strani. Z levico pa ga zgrabi za kolenski pregib.

Another wrestling

If someone grabs you by your left arm with both of his hands and wants to pull you to his right side, reach with your right arm over his left arm and use it to grab him on his right side. With your left hand grab him by the bending of his knee.


Aber ein Ringen

| Ffast dich einer vorñ peÿ der prust mit paiden henden | so far oben vber mit der rechten hant vber sein lincke | vnd twing Im die | vnd mit der lincken hant an sein rechten elpogen | vnd schre~ck mit dem lincken fuess ~

Še en postopek pri ruvanju

Če te kdo z obema rokama zgrabi za prsi, sezi z desnico preko njegove levice in jo z njo pritisni, z levico pa porini njegov desni komolec. Z levo nogo pa mu zapri pot.

Another wrestling

If someone grabs you by the chest with both arms, reach with your right arm over his left arm and press down on it. With your left hand push his right elbow and block his way with your left leg.


Ein pruch wider schrancken

| Wenn dir einer schrencken wil mit der rechten hant dem schrenck mit der linckñ

Obramba pred zaporo roke

Ko hoče kdo na tebi izvesti zaporo roke z desnico, jo ti izvedi na njemu z levico.

Counter to the barrier

When someone attempts to do the barrier with the right arm on you, do the barraier with the left arm on him.


Aber ein ringen

| Slach aus mit paiden henden | vnd fall ÿm mit paiden henden in sein paide knÿepüg | vnd zeuch zu° dir | vnd stos in mit dem haubt oben für die prust so feltt er ~

Še en postopek pri ruvanju

Odsuni z obema rokama in ga z obema rokama zgrabi za kolena. Potegni jih proti sebi, zgoraj pa ga z glavo suni v prsi, da bo padel.

Another wrestling

Strike his arms away with both of your hands and grab him by the knee bendings with both of your hands. Pull him towards you and hit him in the chest with your head so that he falls.Also prich das

| Ffass in oben peÿ dem hals vnder dem vchsen | vnd leg dich vast oben auf in | vnd trit wol zu° ruck mit den füessen dar vmb das er dir kainen begreiff so druckstu in zu° der erden ~

Tega se obraniš tako

Zgrabi ga zgoraj okoli vratu in pod pazduhami in lezi nanj. Z nogami stopi daleč nazaj, da te ne bo mogel zgrabiti in tako ga boš pritisnil ob tla.

This is how you counter it

Grab him around the neck from above and around the shoulders and lie down on him. Step far back with your legs, so that he will be unable to gain a hold on them and this is how you press him to the ground.Aber ein ringen

| Ob er den rechten fues vor setzt so zeuch in mit der lincken hant peÿ seiner rechten | vnd slach in mit dem lincken fuess nÿden an den enckel seins rechten fuess | vnd ruck in also nÿder | Oder fall im mit der rechtñ hant mit aus slachen des fuess in die kel | vnd druck in vber ruck ~

Še en postopek pri ruvanju

Č e stoji z desno nogo spredaj, ga s svojo levico potegni za njegovo desnico, z levo nogo pa brcni v gleženj njegove desne noge in ga tako spravi na tla. Ali pa ga – poleg udarca po nogi – z desnico udari v goltanec in ga vrzi vznak.

Another wrestling

If he stands with his right leg forward, pull his right arm with your left hand, kick him in the ankle of his right leg with your left leg and throw him to the ground. Or you can – in addition to the kick – use your right hand to hit him in the thorat and throw him onto his back.


Aber ein ringen

| Helt dich einer loß peÿ den armen so greif mit dein° lincken hant nach sein° rechten | vnd begreif ÿn peÿ den fingerñ | vnd hald in fest | vnd slach auf mit deiner rechten | vnd far im durch vnder seine~ rechtñ arm~| vnd fach in In der wüst | vnd mit der lincken in einer knÿepüg ~

Še en postopek pri ruvanju

Če te narahlo drži za roke, sezi z levico po njegovi desnici in ga zgrabi za prste. Udari ga z desnico, potem pa ga pod njegovo desnico zgrabi za telo, z levico pa za kolenski pregib.

Another wrestling

If he holds you loosley by the arms, reach with your left hand towards his right hand and grab him by the fingers. Hit him with the right hand and then grab him by the body under his right arm. Use your left hand to grab him by the bending of his knee.


Aber ein ringen

| Ffast dich einer hinden peÿ der gurtel so senck dich nÿder | vñ wenn er dich erhebt so drä dich vmb vnder Im | vnd würf in vb° schranck

Še en postopek pri ruvanju

Če te kdo od zadaj zgrabi okoli pasu, se spusti navzdol in se, ko te bo potegnil navzgor, obrni in ga vrzi preko zapore.

Another wrestling

If someone grabs you around your waist from behind, lower yourself and when he tries to pull you up turn around to throw him over the barrier (schranck).


Aber ein ringen

| Gee mit der rechten hant durch | vnd fach in oberhalb der hüff in der waich | vnd far mit der lincken hant | oben vber sein rechte achsel | vnd fach dein rechte hant Im gelenck | vnd halt die fest | vnd heb in auf | vnd mit deine~ rechten knÿe erheb ÿm sein lincks knÿe | vñ würf in für dich ~

Še en postopek pri ruvanju

Z desnico ga zgrabi za pas nad bokom, z levico pa sezi od zgoraj preko njegovega desnega ramena in ga primi za zapestje desne roke. Trdno ga drži in ga dvigni, z desnim kolenom pa dvigni njegovo levo in ga vrzi predse.

Another wrestling

Grab him by the waist above his hip with your right hand, reach with your left hand from above across his right shoulder and grab him by the wrist of his right arm. Grip him firmly and lift him up. Use your right knee to lift his left knee and throw him in front of you.


Aber ein ringen

| Begreiff ÿm sein rechte hant mit paidñ henden | vnd ruck in auf dein rechte seittñ | vnd schreit mit deine~ rechten fuess hinder seinen rechten | vnd far im mit dem rechtñ arm~ in sein lincke seitten | vnd würf In vber dein rechte hüf

Še en postopek pri ruvanju

Z obema rokama zgrabi njegovo desnico in ga potegni na svojo desno stran. Z desno nogo stopi za njegovo desno, z desnico sezi na njegovo levo stran in vrzi ga preko svojega desnega boka.

Another wrestling

Grip his right arm with both of your hands and pull him to your right side. Step behind his right leg with your right leg, use your right hand to reach to his left side and throw him over your right hip.Aber ein ringen

| Wenn dir einer mit seinen paiden armen fert vnder dein paide arm~ | So far von oben nÿder mit deinen armen aussen vnder sein elpogen | vnd schleus dein arm~ zu° sam~en vnder seinen elpogen | vñ heb mit sterck vbersich | vñ prich im die arm~ | Auch magstu im fallen in die kel wenn er die arm~ vnden hat | vñ zu° ruck druckñ

Še en postopek pri ruvanju

Ko nekdo seže z obema rokama pod tvoje roke, sezi s svojimi rokami od zunaj in od zgoraj navzdol pod njegove komolce in pod njimi skleni svoje roke skupaj, sunkovito jih dvigni in mu zlomi roke. Ko ima svoje roke spodaj, ga lahko tudi suneš v goltanec in porineš nazaj.

Another wrestling

When someone goes with both hands under your arms, reach downards with your arms from the outside under his elbows and clasp your hands thogether. Forcefully lift his arms up and break them. When he has his arms under yours you can also strike him in the thorat and push him back.Aber ein ringen

| Wenn du vnden pist mit den armen | So magstu in oben fassen pey der kel | oder peÿ den kinpacken | vnd ÿm den hals wol vber den ruck prechen | oder du müest wol mit deinen armen durch sein arm~ farñ ~

Še en postopek pri ruvanju

Kadar te spodaj drži z rokami, ga lahko zgoraj zgrabiš za goltanec ali za brado in mu vrat zviješ nazaj. Ali pa moraš s svojimi rokami seči pod njegove.

Another wrestling

When someone holds you with his arms under yours you can grab him by the thorat or chin above and twist his neck back. Or you must reach with your arms under his arms.Aber ein ringen

| Pistu mit dem lincken arm~ vnden | so fal ÿm mit dem rechten in die kel | vnd schreit mit dem lincken fuess hinder sein rechten vñ druck in peÿ dem hals dar vber ~

| Item würf in aus dem fuess zu° paidñ seittñ

Še en postopek pri ruvanju

Če imaš levico spodaj, ga z desnico zgrabi za goltanec, stopi s svojo levo nogo za njegovo desno in ga za vrat porini preko nje.

Vrzi ga preko svoje noge na obeh straneh.

Another wrestling

If you have your left arm under, grab him by the throat with your right hand, step with your left leg behind his right leg and push him over it.

Throw him over your leg on both sides.


Aber ein ringen

| Wenn du eine~ mit paiden armen durch sein arm~ gefarñ pist | vñ ist er also gering das du in wol erhebñ magst so fass in in der mitt | vnd schleus dein hend fast zu same~ vñ heb in auf dein lincke seittñ | vnd drä dich mit ÿm vmb | vnd weñ du dich mit im eins vmb gedrät hast so stos in nÿder auf die knÿe | vnd prich ÿm den ruck zu dir ~

Še en postopek pri ruvanju

Kadar nekomu z obema rokama sežeš pod njegove roke in je on dovolj lahek, da ga lahko dvigneš, trdno skleni roke za njegovim hrbtom in ga dvigni na svojo levo stran in se z njim obrni. Ko si se obrnil, ga spusti navzdol na svoje koleno in mu zlomi hrbet.

Another wrestling

When you reach with both of your arms under his and he is light enough so that you can lift him, clasp your hadns firmly together behind his back, lift him up to your left side and turn with him. When you have turned, drop him down on your knee and break his back.


Also prich das

| Wenn dich einer zu° Im druckt so setz ÿm den elpogen an die kel | oder an die prust | vnd druck In von dir zabe | vnd das dein lincker fues zu° ruck stee ~

Tega se obraniš tako

Kadar te nekdo stisne k sebi, mu nastavi svoj komolec na goltanec ali na prsi in ga odrini od sebe, tako da bo tvoja leva noga postavljena zadaj.

This is how you counter it

When someone presses you onto himself, place your elbow onto his thorat or onto his chest and push him away from you so that your left leg will be placed behind.Aber ein ringen

| Item wenn dir ein° mit seine~ haubt durch den arm~ farñ wil | vnd wil dich vber sein ruck werffen fach in mit dem selbigen arm~ peÿ dem hals | vnd druck in fast zw° dir| vnd leg dich mit der prust oben auf in | vnd swär dich nÿder ~

Še en postopek pri ruvanju

Kadar hoče kdo z glavo pod tvojo roko in te hoče vreči preko svojega hrbta, ga s to isto roko močno stisni za vrat in k sebi. S prsmi se z vrha nasloni nanj in ga z vso težo porini navzdol.

Another wrestling

When someone wants to go with his head under your arm and seeks to throw you over his back use the arm to grasp his neck firmly and press him to yourself. Lean with your chest onto him from above and use all of your weight to push him down.Aber ein ringen

| Item ob dich einer hinden begreift | wenn du Im hast den ruck zu° gewant vnd het dich gefast in sein arm~ vnd oben vber sein arm~ so puck dich behendigklich fur dich | vnd würf in vber das haubt | Oder fach in nÿden mit ein° hant peÿ eine~ pain ~

Še en postopek pri ruvanju

Če te nekdo zgrabi od zadaj, ko si mu obrnil hrbet in te trdno drži, in imaš roke nad njegovimi, se hitro skloni naprej in ga vrzi preko glave. Ali pa ga spodaj z roko zgrabi za nogo.

Another wrestling

If someone grabs you firmly from behind when you have turned your back to him and you have your arms above his, quickly duck and lean forward to throw him over your head. Or use your hand to grab his leg below.Aber ein ringen

| Item hat er dich aber hinden gefast | vnd hat seinen arm~ vnter deinen arm~ | vnd hat er die hendt offen | So begreif in peÿ einem finger so mues er dich lassen gen ~

Še en postopek pri ruvanju

Če te zgrabi od zadaj in ima svoje roke pod tvojimi in so njegove dlani razprte, ga zgrabi za prst in tako te bo moral spustiti.

Another wrestling

If someone grabs you from behind with his hands under yours and if his palms are open, grab one of his fingers and he will have to let you go.


| Item ob dich einer vorñ peÿ dem goller fast mit einer hant vnd helt dich fest so wendt dich vnden durch sein arm~ mit dem haupt so lest er dich | Oder magstu Im den daume~ begreiffen das ist auch gu°t ~

Če te z eno roko močno zgrabi spredaj za ovratnik in te trdno drži, zavij z glavo pod njegovo roko in tako te bo spustil. Lahko pa ga zgrabiš za palec, kar je tudi dobro.

If someone grabs you by the collar from the front and holds you firmly, go with your head  under his arm and he will let you go. Or you can grab him by his thumb, which is also good.


| Item fast dich einer hinden peÿ dem goller so went dich gegen im mit dem haupt vnden durch sein arm~ so wirstu ledig ~

Če te zgrabi za ovratnik od zadaj, se obrni proti njemu in zavij z glavo pod njegovo roko. Tako se boš osvobodil.

If someone grabs you by the collar from behind, turn towards him and  go with your head under his arm. This is how you shall break free.


| Item ob dich einer fast mit paiden henden für der prust so stos Im den rechtñ elpogen auf vnd drä dich vmb durch vnd vach In in der wüst ~

Če te z obema rokama zgrabi za prsi, suni njegov desni komolec navzgor, se obrni, sezi z roko pod njegovo in ga objemi preko telesa.

If someone grabs you by the chest with both hands, thrust his right elbow upwards, turn, reach with your arm under his and seize a hold of him across the body.


Aber ein ringen

| Wenn du einen hast gefast mit dein° lincken hant in der maus seins rechten arm~s | vnd druckst in do mit zu° ruck felt er dir denn vber mit dem rechtñ arm~ von aussen vber dein lincke hant | vnd druckt dir dein hant fast an sein prust | so far Im mit dem selben elpogen in sein rechte seitten vnd senck dich nyder vnd spring mit dem lincken füess hinder sein rechten vnd greif im mit der rechten hant in sein knÿpüg vnd wirf in für dir nÿder

Še en postopek pri ruvanju

Kadar nekoga zgrabiš s svojo levico za mišico njegove desne roke in jo porineš nazaj, on pa sproži svojo desnico z zunanje strani preko tvoje levice in močno pritisne tvojo roko na svoje prsi, udari s komolcem te iste roke v njegovo desno stran. Skloni se, skoči s svojo levo nogo za njegovo desno, z desnico zgrabi njegov kolenski pregib in ga vrzi na tla.

Another wrestling

When you grab someone with your left hand by the muscle of his right arm and you push it back: if he shoots his right arm from the outside across your left arm and presses your hand onto his chest with strength, hit his right side with the elbow of the same arm that is being pressed. Duck, spring with your left leg behind his right leg, use your right hand to grab him by the bending of his knee and throw him to the ground.


Pri prevodu sem uporabil transkripcijo učenja mojstra Otta iz von Danzigovega fechtbucha (Kodeks 44 A 8), za katero gre zahvala Dierku Hagedornu iz Hammaborga.

The translation is based on a transcription of the von Danzig fechtbuch (Codex 44 A 8 ) by Dierk Hagedorn of Hammaborg.