Skip to content

O društvu / About us

HEMA društvo Schola pugnatoria – Borilna šola sestavlja skupina navdušencev nad evropskimi zgodovinskimi borilnimi veščinami. Društvo, ki je formalno nastalo spomladi 2010. leta z imenom Schola pugnatoria Celeiana, čeprav je s sedanjim programom in cilji neformalno delovalo že več let pred tem, se je razvilo iz potrebe po ločitvi resnega preučevanja in vadbe evropskih zgodovinskih borilnih veščin od t. i. prikazovanja srednjeveškega bojevanja na raznih prireditvah, s čimer so se člani društva v preteklosti tudi ukvarjali. Razlika med prikazom bojevanja za potrebe masovnih prireditev in dejanskimi borilnimi veščinami je namreč tolikšna, da gre v resnici za dve popolnoma različni stvari.

V društvu se prvenstveno ukvarjamo s preučevanjem, rekonstrukcijo in vadbo originalnega srednjeevropskega borilnega sistema znanega kot Kunst des fechtens, ki temelji na učenju Johannesa Liechtenauerja, velikega nemškega mojstra iz druge polovice 14. stoletja. Naš študij temelji tako na preučevanju facsimilov in transkripcij originalnih srednjeveških rokopisov iz 15. stoletja, predvsem besedil Sigmunda Ringecka, Petra von Danziga, Hansa Talhofferja, Paula Kala in Baumannovega oz. kodeksa Wallerstein, kot tudi prevodov in sodobnih interpretacij starih borilnih postopkov in spretnosti, prav tako pa tudi na izmenjavi izkušenj in dognanj z drugimi raziskovalci, teoretiki in praktiki doma in v inozemstvu. Seveda pa levji delež našega dela predstavlja vadba in interpretiranje zapisanih ali narisanih postopkov starih mojstrov skozi prakso.

Glavni poudarek je trenutno na vadbi rokoborbe oz. „ruvanja“,  bojevanja z bodalom in bojevanja z dolgim mečem tako brez oklepa kot v oklepu.

Schola pugnatoria  je tudi gostiteljica mednarodnega srečanja HEMA Celje, ki ga je l. 2012 prvič organizirala skupaj z ljubljansko Academio Artis Dimicatorie, zdaj pa vsak tretji konec tedna v septembru poteka v organizaciji HEMA zveze Slovenije, katere ustanovna članica je tudi Schola pugnatoria.

Vaditelji

Igor Sancin, pobudnik ustanovitve društva in njegov predsednik, se s preučevanjem in vadbo evropskih zgodovinskih borilnih veščin ukvarja že od 1995. leta. Na začetku se je kot član skupine Equites ukvarjal s prikazovanjem bojevanja v poznem srednjem veku na turističnih prireditvah, kasneje je vodil srednjeveško borilno skupino pri Turističnem društvu Celje. Sprva se je posvečal proučevanju učenja furlanskega borilnega mojstra iz 14. stoletja Fioreja dei Liberi, po l. 2000 pa se je počasi preusmeril v študij sistema Kunst des fechtens. Trenutno se posveča predvsem študiju in vadbi bojevanja z dolgim mečem in pa bojevanja z bodalom. Redno se udeležuje mednarodnih seminarjev, poučeval pa je tudi na več seminarjih v Sloveniji.  Objavil je komentirani prevod Fechtbucha mojstra Sigmunda Ringecka v knjižni obliki, na spletu pa več krajših prevodov o ruvanju in bojevanju z bodalom. Igor Sancin je glavni trener društva Schola pugnatoria  in član HEMAC, poleg tega pa je bil tudi prvi predsednik HEMA zveze Slovenije.

Špela Šalamon se je po vadbi karateja in enoletni HEMA vadbi, po prekinitvi zaradi študija začela redno ukvarjati z evropskimi zgodovinskimi borilnimi veščinami leta 2012 v Schola pugnatoria Celeiana – Celjski borilni šoli. Redno se udeležuje delavnic in seminarjev v Sloveniji in tujini. Poleti 2015 je v Mariboru pričela z rednimi treningi s skupino začetnikov in danes vodi mariborski del Scholae pugnatoriae – Schola pugnatoria Marpurgensis. Zaradi službe zdaj živi v avstrijskem Gradcu, kjer trenira tudi v skupini INDES Graz. Posveča se predvsem bojevanju z dolgim mečem, ki ga v Mariboru tudi poučuje.

Gregor Medvešek se je 2005. leta pridružil borilni skupini pri celjskem Turističnem društvu. Posveča se bojevanju z dolgim mečem, že nekaj časa pa je njegovo glavno področje preučevanje in vadba rokoborbe oz. ruvanja 15. in 16. stoletja. Redno se udeležuje mednarodnih seminarjev v tujini, na katerih pa že leta nastopa tudi v vlogi inštruktorja na delavnicah ruvanja. Poučeval je že na Švedskem, Nizozemskem, Avstriji in seveda na seminarjih v Sloveniji. Tekmuje tudi na mednarodnih turnirjih – l. 2012 je tako zasedel prvo mesto na turnirju na seminarju Swordfish v švedskem Göteborgu v srednji kategoriji, l. 2013 pa drugo mesto v težki kategoriji. Bil je tudi slovenski prvak v rokoborbi v grško-rimskem slogu v srednji kategoriji. Trenutno v Ljubljani samostojno vodi rvaško skupino.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Schola pugnatoria je odprta za vse, ki bi se radi resno posvetili preučevanju in vadbi borilnega sistema Kunst des fechtens, pomembnega segmenta evropskih zgodovinskih borilnih veščin. Pridite in preizkusite se!

———————————————————————————————————————————————————————————-

Schola pugnatoria  is a group of historical European martial arts enthusiasts from Celje (Schola pugnatoria Celeiana) and Maribor (Schola pugnatoria Marpurgensis) primarily dedicated to the study, reconstruction and training of the original Middle European fighting system known as Kunst des fechtens based on the teachings of Johannes Liechtenauer, the German grand master of the second half of the 14th century.

Our study is based on various sources – facsimiles and transcriptions of the original 15th century manuscripts, such as texts of Sigmund Ringeck, Peter von Danzig, Hans Talhoffer, Paul Kal and Baumann’s or Wallerstein codex, as well as translations and modern interpretations of ancient fighting techniques and skills. We also share and make good use of experiences and findings of other members of the international HEMA community.

However, our main interest is training and interpreting the written or drawn techniques of the old masters through practical drills. At this moment, our main focus is wrestling, dagger and longsword fighting ( both armoured and unarmoured).

Schola pugnatoria Celeiana is one of the hosts of the major Slovenian HEMA event HEMA Celje which takes place in Celje every third weekend in September and is organised by the HEMA Federation of Slovenia. Schola pugnatoria  is also one of the founding members of HEMAFS.