Skip to content

HEMA Celje 2012 – 22. in 23. septembra -


Večer belih rokavic v Pokrajinskem muzeju Celje


Tak jatagan imel bom tudi jaz!


Za vsakogar nekaj


To pa je lepotec!


Pestra izbira na mizi…


…kovača Mirana Krstičića


Zbor pred začetkom delavnic


Organizatorska ekipa ali “The org dudes”


Ogrevanje z Leo Zavodnik


Vleciii!


Cor Kronenburg z Nizozemske – delavnica o biomehaniki


Dovolj je pritisk na pravem mestu…


Pa se premakni, če se moreš!


Reinier van Noort, vaditelj rapirja z Nizozemske


Delavnica rapirja


Vaditelji Arto Fama, Martin Enzi in Cor Kronenburg


Arto Fama, že tretji nizozemski vaditelj na prvem HEMA Celje – “indes” pri dolgem meču


Romanovo presenečenje: dog tags za vaditelje – Martin Fabian s Slovaške


Cor Kronenburg


Arto Fama


Igor Sancin


Reinier van Noort


Gregor Medvešek


Martin Enzi


Matija Tomc


Martin Enzi iz Dreynschlaga je vodil delavnico langes messer.

Gregor Medvešek vodi delavnico ruvanja po Lignitzerju. (Foto: M. Fabian)

Izvajanje postopka (Foto: M. Fabian)


Lea se pa skriva…


Cor je predstavil uporabnost oklepa


Sklece v oklepu


Prikaz boja


Pa še tek na … metrov za konec. (Cor se je dobro držal a zmagala je kljub vsemu Lea.)


Martin Fabian s Slovaške: In Liectenauer we thrust


He thrusts indeed!


Roman Vučajnk iz Academiae artis dimicatoriae…


…tokrat s palico.


Gasilska za konec delavnice


Protinapadi na osnovne postopke z bodalom z Igorjem Sancinom


Da vidimo, ali lahko zlomim ta komolec…


Matija Tomc iz AAD s sabljo


Da ne bo kdo rekel, da so vse gasilske fotografije po istem kopitu!