Skip to content

Anton Kohutovič na HEMA Celje 2014

Anton Kohutovič (roj. 1985) je leta 1999 pričel z značilnimi srednjeevropskimi uprizoritvenimi boji in obujanjem zgodovine. Ustanovil je skupino Trnavský šermiarsky cech (Trnavski mečevalski ceh, TSC).

V 2001 se je preusmeril v Lichtenawerjevo tradicijo, ki ostaja njegov glavni interes. Anton je s TSC interpretiral celotni Lichtenawerjev Zedel v zelo izoliranih pogojih, saj TSC pred letom 2010 ni imel stikov z mednarodnim HEMA dogajanjem.
Najbolj se osredotoča na osnovno mečevalsko gibanje in izboljšanje mehanike osnovnih postopkov (pravilno stopanje, sekanje in vbadanje).

Pred kratkim je začel izgrajevati svojo metodologijo vadbe dolgega meča, saj znotraj HEMA glede tega še vedno ni nobene resne izkušnje.
Njegove raziskave so večinoma napisane v slovaščini (transkripcije, prevodi in lastne misli) in so objavljene na www.tsc.sk oziroma jih predstavlja na raznih dogodkih.

Anton je poučeval na Poljskem, Madžarskem, Švedskem, v Nemčiji, ZDA, na Nizozemskem in v Španiji ter ima seveda še učence iz Slovaške in Češke.
Leta 2010 je postal član HEMAC.

Nekajkrat je svoje zamisli preizkusil tudi na turnirjih:
1. mesto na SKUNKS 2012 in 2013 (Poljska),
2. mesto na SKUNKS 2010 (Poljska) in
3. mesto Boston IGX (ZDA)

Anton Kohutovič (*1985) started with typical Central European stage fencing and reenactment in 1999 in the group Trnavský šermiarsky cech (Fencing guild of Trnava, TSC) as a founder member.

He switched to Lichtenawer tradition in 2001 and it remains his main interest since then.

His main focus lies in elementary fencing movements and improving mechanics of basic actions. (Proper footwork, cutting, thrusting mechanics)

Recently he started building his own methodology of longsword training because HEMA still lacks any serious experience in this subject.

He did/does some research mostly written in Slovak language (transcriptions, translation and his own articles) published at www.tsc.sk or presented on various events.

Anton taught in Poland, Hungary, Sweden, Germany, USA, Netherlands and Spain and has of course students from Slovakia, Czech republic. He is a HEMAC member since 2010.

He also tried several times to proof his concepts in different tournaments:

1st place on SKUNKS 2012, 2013 Poland

2nd SKUNKS 2010

3rd Boston IGX

Vir → Objave