Skip to content

Treningi v Celju

V soboto, 28. januarja po skoraj enem letu spet začenjamo s treningi tudi v Celju.  Dobivali se bomo na OŠ Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, za začetek vsako soboto od 19.00 do 21.00.

HEMA društvo Schola pugnatoria – Borilna šola

Na rednem zboru 20. marca, 2016 smo člani HEMA društva Schola pugnatoria – Borilna šola sprejeli spremembe društvenega statuta, 7. maja pa na izrednem zboru še popravke, ki jih je zahtevala celjska upravna enota.

Društvo za gojenje evropskih zgodovinskih borilnih veščin Schola pugnatoria Celeiana – Celjska borilna šola se je s tem preimenovalo v HEMA društvo Schola pugnatoria – Borilna šola in je odslej sestavljeno iz dveh enot – celjske (Schola pugnatoria Celeiana) in mariborske (Schola pugnatoria Marpurgensis).

S tem smo tudi formalno uredili status mariborske skupine, katere člani so zdaj lahko polnopravni člani društva z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki iz članstva izhajajo.

Mariborski treningi

V avgustu 2015 je članica SpC Špela Šalamon v Mariboru zbrala skupino nadebudnih mečevalcev in začela s treningi. Minilo je skoraj pet mesecev in prvi rezultati njenega in dela drugih vaditeljev so že vidni. Treningi trenutno potekajo v prostorih KBK Maribor v Komenskega ulici 6 vsako soboto od 10:45 do 13:00,    Tukaj je nekaj fotomateriala s treningov.

Martin Fabian’s longsword workshop: A HEMAbuilding

Saturday, 12th September 2015

10.00 – 17.00

OŠ Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, Celje

A HEMA fencer’s life usually consists of a few developmental stages. In the beginning, there is a motivation. We want to fence, for whatever reason. Then we discover the amazing and vast world of historical sources. We fall in love with various weapons, styles and we slowly advance to understand the mechanics of fencing and we get the basics of action vs reaction. Then we start to fight each other and we develop our own style, preferences and deepen our understanding. And so on.
All of the aforementioned can be achieved within your own groups. And, what is great: Many people today are pretty advanced and also successful fencers and teachers. The traditional teaching model A>B may become boring.
In this workshop we’ll try to take a slightly different approach at fencing education; all of us will become students and coaches alike and we’ll try to explore our strengths and weaknesses altogether. We’ll also examine some common sparring situations, various tactics and approaches; we’ll fight together and we’ll definitely have some fun.
Requirements: Protective gear for sparring heavily recommended. Suitable for everyone, from beginners to experts. Very demanding for stamina.

International Rapier Seminar Dublin 2015 [English]

Published by Gorazd.

Greetings fellow sword fighters! It has been a great pleasure to be able to attend the IRS 2015 which took place in Dublin, Ireland this year (it was held in Netherlands last year). As I don’t own any 17th century replicas of arms or armour yet I was very fortunate to have an organizer (thank you Mike) organize a rapier for me to use throughout the event. I haven’t actually handled a rapier for the first time as I was given a brief introduction to it by Gregor Rozman (thanks Gregor for that brief introduction in Ljubljana a few years ago) but it was in fact the first time I have ever handled a 17th century Spanish rapier. I fell madly in love with it but will get to this part later. Več…

Urnik HEMA Celje 2014 Schedule

HEMA Celje 2014 – M° Francesco Loda’

Veseli smo, da lahko potrdimo, da bo M° Francesco Loda’ na HEMA Celje 2014 vodil delavnico o boju z rapirjem po rimskem mojstru Antoniu Marcelliju iz 17. stol.
Pridružite se nam 20. in 21. septembra! www.hema-celje.si

We are glad to confirm that M° Francesco Loda’ will be teaching A. Marcelli’s rapier at HEMA Celje 2014!
Join us on 20th and 21st September! www.hema-celje.si

Dve delavnici z Ingulfom Kohlweissom na HEMA Celje

Z veseljem sporočamo, da bomo na letošnjem srečanju HEMA Celje 2014 ponovno gostili Ingulfa Kohlwessa iz salzburškega Indesa! Po uspešni lanskoletni delavnici dolgega meča, bo letos vodil delavnici sledenja z dolgim mečem in ruvanje kot ogrevanje.
Pridružite se nam!
http://hema-celje.si/index.php/prijava

At HEMA Celje 2014 we’ll have Ingulf Kohlweiss from Indes Salzburg teaching again! After the successful longsword workshop last year, he’ll hold two workshops this year: Nachreisen in longsword combat and Wrestling as warm-up method.
Join us!
http://hema-celje.si/index.php/en/applynow

Poljska sablja z Januszem Sieniawskim in sinovi na HEMA Celje 2014

Z veseljem sporočamo, da bomo v septembru  na HEMA Celje imeli čast gostiti Janusza Sieniawskega. Janusz Sieniawski je eden vodilnih učiteljev v HEMA skupnosti in skupaj s sinovoma Krisztofom in Bartoszom predstavlja skorajda sinonim za bojevanje s poljsko sabljo.

We are glad to announce we’ll have the privilege to host Janusz Sieniawski at HEMA Celje this September. Janusz Sieniawski is one of the leading instructors in the HEMA community and along with his sons Krisztof and Bartosz he rappresents a synonym for Polish saber fencing.

So, don’t miss the opportunity to attend a workshop held by the most iconic teacher in the matter. Register now!

www.hema-celje.si

See you in Celje the 20th and 21st September!

Anton Kohutovič na HEMA Celje 2014

Anton Kohutovič (roj. 1985) je leta 1999 pričel z značilnimi srednjeevropskimi uprizoritvenimi boji in obujanjem zgodovine. Ustanovil je skupino Trnavský šermiarsky cech (Trnavski mečevalski ceh, TSC).

V 2001 se je preusmeril v Lichtenawerjevo tradicijo, ki ostaja njegov glavni interes. Anton je s TSC interpretiral celotni Lichtenawerjev Zedel v zelo izoliranih pogojih, saj TSC pred letom 2010 ni imel stikov z mednarodnim HEMA dogajanjem.
Najbolj se osredotoča na osnovno mečevalsko gibanje in izboljšanje mehanike osnovnih postopkov (pravilno stopanje, sekanje in vbadanje).

Pred kratkim je začel izgrajevati svojo metodologijo vadbe dolgega meča, saj znotraj HEMA glede tega še vedno ni nobene resne izkušnje.
Njegove raziskave so večinoma napisane v slovaščini (transkripcije, prevodi in lastne misli) in so objavljene na www.tsc.sk oziroma jih predstavlja na raznih dogodkih.

Anton je poučeval na Poljskem, Madžarskem, Švedskem, v Nemčiji, ZDA, na Nizozemskem in v Španiji ter ima seveda še učence iz Slovaške in Češke.
Leta 2010 je postal član HEMAC.

Nekajkrat je svoje zamisli preizkusil tudi na turnirjih:
1. mesto na SKUNKS 2012 in 2013 (Poljska),
2. mesto na SKUNKS 2010 (Poljska) in
3. mesto Boston IGX (ZDA)

Anton Kohutovič (*1985) started with typical Central European stage fencing and reenactment in 1999 in the group Trnavský šermiarsky cech (Fencing guild of Trnava, TSC) as a founder member.

He switched to Lichtenawer tradition in 2001 and it remains his main interest since then.

His main focus lies in elementary fencing movements and improving mechanics of basic actions. (Proper footwork, cutting, thrusting mechanics)

Recently he started building his own methodology of longsword training because HEMA still lacks any serious experience in this subject.

He did/does some research mostly written in Slovak language (transcriptions, translation and his own articles) published at www.tsc.sk or presented on various events.

Anton taught in Poland, Hungary, Sweden, Germany, USA, Netherlands and Spain and has of course students from Slovakia, Czech republic. He is a HEMAC member since 2010.

He also tried several times to proof his concepts in different tournaments:

1st place on SKUNKS 2012, 2013 Poland

2nd SKUNKS 2010

3rd Boston IGX